Re-thinking the programming hypothesis

Om prosjektet

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner.
Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmekanismen som forklarer denne sammenhengen ikke godt forstått.

Dette prosjektet gir en unik mulighet til å forstå hvordan forhold i svangerskapet virker på barnet, samtidig som vi kan kontrollere for forhold etter svangerskapet og genetiske forhold. Prosjektet vil kunne bidra med ny kunnskap om prenatalt stress som kan være av interesse for klinikere og helsepersonell og på lang sikt bidra til å redusere risiko og bidra til at nybakte mødre og barn får en bedre start.

Mål

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom mors prenatale stress, epigenetiske forhold og forhold hos barn fra spedbarnsalder til ungdomsalder.

 

Bakgrunn

Prosjektets fulle navn er "Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design".

Prosjektet ledes fra Psykologisk Institutt, i samarbeid med partnere fra Folkehelseinstituttet og Manchester Metropolitan University.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO Forskerprosjekt for unge talenter), 2020 - 2024.

 

 

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2020 20:14 - Sist endret 28. sep. 2020 20:15

Kontakt

Førsteamanuensis Mona Bekkhus