Re-thinking the programming hypothesis

Om prosjektet

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner.
Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmekanismen som forklarer denne sammenhengen ikke godt forstått.

Dette prosjektet gir en unik mulighet til å forstå hvordan forhold i svangerskapet virker på barnet, samtidig som vi kan kontrollere for forhold etter svangerskapet og genetiske forhold. Prosjektet vil kunne bidra med ny kunnskap om prenatalt stress som kan være av interesse for klinikere og helsepersonell og på lang sikt bidra til å redusere risiko og bidra til at nybakte mødre og barn får en bedre start.

Mål

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom mors prenatale stress, epigenetiske forhold og forhold hos barn fra spedbarnsalder til ungdomsalder.

 

Bakgrunn

Prosjektets fulle navn er "Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design".

Prosjektet ledes fra Psykologisk Institutt, i samarbeid med partnere fra Folkehelseinstituttet og Manchester Metropolitan University.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO Forskerprosjekt for unge talenter), 2020 - 2024.

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Clayborn, Zahra; Nilsen, Wendy; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Bekkhus, Mona & Gilman, Stephen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Positive maternal mental health attenuates the associations between prenatal stress and children’s internalizing and externalizing symptoms. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-022-01999-4.
 • Guggenheim, Jeremy A; Clark, Rosie; Zayats, Tetyana; Williams, Cathy & UK BIObank, Eye and vision consortium (2022). Assessing the contribution of genetic nurture to refractive error. European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813. doi: 10.1038/s41431-022-01126-6.
 • Oftedal, Aurora; Bekkhus, Mona; Haugen, Guttorm Nils; Hjemdal, Odin; Czajkowski, Nikolai Olavi & Kaasen, Anne (2022). Long-Term Impact of Diagnosed Fetal Anomaly on Parental Traumatic Stress, Resilience, and Relationship Satisfaction. Journal of Pediatric Psychology. ISSN 0146-8693. doi: 10.1093/jpepsy/jsac085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; Lee, Yunsung; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per Minor (2021). Maternal Anxiety and Infants Birthweight and Length of Gestation. A sibling design. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21. doi: 10.1186/s12888-021-03620-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne & Ulset, Vidar Sandsaunet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development. ISSN 0961-205X. doi: 10.1111/sode.12528.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oftedal, Aurora; Bekkhus, Mona; Haugen, Guttorm Nils & Kaasen, Anne (2022). The development of parental traumatic stress following the detection of fetal anomaly.
 • Oftedal, Aurora; Bekkhus, Mona; Haugen, Guttorm Nils & Kaasen, Anne (2022). The impact of diagnosed fetal anomaly, diagnostic severity, and prognostic ambiguity on parental depression and traumatic stress.
 • Ulset, Vidar Sandsaunet; barker, ted; Smajlagic, Dinka; Zayats, Tetyana; Kraft, Brage & Bekkhus, Mona (2022). Prenatal dietary inflammation, language problems, and ADHD symptoms: Moderating role of polygenic risk. Poster presentation at the 26th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Beharvioral Development .
 • Smajlagic, Dinka; Tsotsi, Stella; Gjerdevik, Miriam & Bekkhus, Mona (2022). Parent of origin effects in childhood aggression. World Congress of Psychiatric genetics.
 • Tsotsi, Stella; Goh, shaun; Czajkowski, Nikolai Olavi; Smajlagic, Dinka; Coplan, Robert & Bølstad, Evalill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The co-occurrence of emotional difficulties and aggression in early childhood and the risk of later mental health outcomes: The Norwegian Mother, Father and Child Cohort.
 • Oftedal, Aurora; Tsotsi, Stella; mayerhofer, lilian; Kaasen, Anne; Smajlagic, Dinka & Bekkhus, Mona (2022). Maternal and paternal anxiety and depression in pregnancies using assisted reproductive technology compared to spontaneous conception.
 • Bekkhus, Mona (2021). Flere med alvorlige spiseforstyrrelser og økning i ensomhet og angst. Er sosiale medier synderen. [Avis]. Aftenbladet.
 • Bekkhus, Mona (2020). Forståelsen for de unge under koronarestriksjonene har svikta. [Internett]. Forskning.no.
 • Bekkhus, Mona & Skaret, Synne (2020). Betydyningen av sosial sjenanse i barndommen. [Internett]. Utdanningsforskning.no.
 • Bekkhus, Mona (2020). Betaler Isolasjon med ensomhet. [Fagblad]. Psykologitidsskriftet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2020 20:14 - Sist endret 28. sep. 2020 20:15

Kontakt

Førsteamanuensis Mona Bekkhus