English version of this page

Hjernemekanismer for opplevelse av motivasjon og belønning (avsluttet)

Rusmisbruk er ekstremt kostbart. Eksisterende behandlingstilbud har svært høyt tilbakefall. Den enorme forskningsinnsatsen som har belyst hjernemekanismer for rusmisbruk i dyremodeller (først og fremst mus og rotter) har dessverre ikke ledet til nye behandlingsmetoder for mennesker.

Om prosjektet

Dette prosjektet var motivert av disse vanskelighetene med behandling av rusmisbruk. Vi mener at en viktig brikke som mangler er kunnskap om rusrelevante mekanismer i den friske menneskehjernen. Et av de viktigste nevrokjemiske systemene i rus er opioidsystemet (populært kjent som endorfinene). At endorfinene er viktige har vært vist både i dyrestudier og med molekulær imaging av rusmisbrukere. Dette nevrokjemiske systemet har også kjent smertelindrende effekt. Det man ikke hadde kjennskap til på tidspunktet da dette prosjektet startet, var hvordan endorfinene virker i den friske, smertefrie menneskehjernen.

Hovedmålet for prosjektet var derfor å demonstrere hva opioidsystemet gjør i den friske menneskehjernen, samt å koble den nye kunnskapen sammen med kjent evidens fra dyremodeller og pasientstudier. Konkret var målet å kartlegge hvordan det friske opioidsystemet hos mennesker påvirker belønningsadferd slik som motivasjon for å vinne penger, samt hvor mye man setter pris på behagelig smak, berøring eller å se på andre mennesker.

Sekundærmålsetninger fokuserte på å forstå hvordan et relatert nevrokjemisk system, det oksytocinerge, fungerer i den friske menneskehjernen. Oksytocin antas å spille en rolle for sosiale prosesser som kan påvirke rusadferd hos mennesker.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (RUSMIDDEL - Forskerprosjekt) 2010 - 2017.

Publikasjoner

 • Marie Helene Eikemo; Guro Engvig Løseth; Tom Johnstone; Johannes Gjerstad; Frode Willoch & Siri Leknes (2016). Sweet taste pleasantness is modulated by morphine and naltrexone. Psychopharmacology.  ISSN 0033-3158.  233, s 13711- 3723
 • Olga V Chelnokova; Bruno Laeng; Guro Engvig Løseth; Marie Helene Eikemo; Frode Willoch & Siri Leknes (2016). The µ-Opioid System Promotes Visual Attention to Faces and Eyes. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016.  11, s 1902- 1909
 • Rune Jonassen; Olga V Chelnokova; Catherine Harmer; Siri Leknes & Nils Inge Landrø (2015). A single dose of antidepressant alters eye-gaze patterns across face stimuli in healthy women. Psychopharmacology.  ISSN 0033-3158.  232, s 953- 958
 • Elin Follaug Johnsen; Siri Leknes; Steven Ray Haakon Wilson & Elsa Lundanes (2015). Liquid chromatography-mass spectrometry platform for both small neurotransmitters and neuropeptides in blood, with automatic and robust solid phase extraction. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  5
 • Dan Mikael Ellingsen; Johan Wessberg; Olga V Chelnokova; Håkan Olausson; Bruno Laeng & Siri Graff Leknes (2014). In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others' facial expressions can alter touch. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  39, s 11- 20
 • Siri Leknes & Brock Bastian (2014). The Benefits of Pain. Review of Philosophy and Psychology.  ISSN 1878-5158.  5, s 57- 70
 • Brock Bastian; Yolanda Jetten; Matthew Hornsey & Siri Leknes (2014). The Positive Consequences of Pain: A Biopsychosocial Approach. Personality and Social Psychology Review.  ISSN 1088-8683.  18, s 256- 279
 • Siri Leknes & Brock Bastian (2014). How does pain affect eating and food pleasure?. Pain.  ISSN 0304-3959.  155, s 652- 653
 • Guro Engvig Løseth; Dan Mikael Ellingsen & Siri Leknes (2014). State-dependent μ-opioid modulation of social motivation. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  8
 • Siri Graff Leknes; Johan Wessberg; Dan Mikael Ellingsen; Olga V Chelnokova; Håkan Olausson & Bruno Laeng (2013). Oxytocin enhances pupil dilation and sensitivity to hidden emotional expressions. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016.  8, s 741- 749
 • Siri Graff Leknes; Chantal Berna; Michael Lee; Gregory Snyder; Guido Biele & Irene Tracey (2013). The importance of context: When relative relief renders pain pleasant. Pain.  ISSN 0304-3959.  154, s 402- 410
 • Dan Mikael Ellingsen; Johan Wessberg; Marie Helene Eikemo; Jaquette Liljencrantz; Tor Endestad; Håkan Olausson & Siri Graff Leknes (2013). Placebo improves pleasure and pain through opposite modulation of sensory processing. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110, s 17993- 17998
 • Vishvarani Wanigasekera; Michael Lee; Richard Rogers; Yazhuo Kong; Siri Graff Leknes; Jesper Andersson & Irene Tracey (2012). Baseline reward circuitry activity and trait reward responsiveness predict expression of opioid analgesia in healthy subjects. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  109, s 17705- 17710

Se alle arbeider i Cristin

 • Dan Mikael Ellingsen & Siri Leknes (2014). Kan vi snu smerteopplevelsen fra vond til god? Forventninger, kontekst og lettelse påvirker smerte. Best Practice Nordic.  ISSN 1902-7583.  9, s 6- 7
 • Olga V Chelnokova; Bruno Laeng; Marie Helene Eikemo; Jeppe Riegels; Guro Løseth; Hedda Maurud; Frode Willoch & Siri Leknes (2014). Rewards of beauty: The opioid system mediates social motivation in humans. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  19, s 746- 747
 •  (2013). Touch and Pain. In: Noba textbook series: Psychology. Edited by R. Biswas-Diener & E. Diener. www.nobaproject.com/chapters/touch-and-pain.
 • Dan-Mikael Ellingsen & Siri Leknes (2013). Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205.  110
 • Siri Leknes; Chantal Berna; M Lee; G. Snyder; Guido Biele & Irene Tracey (2013). Response to the commentary “Multiple potential mechanisms for context effects on pain”. Pain.  ISSN 0304-3959.  154, s 1485- 1486
 • Olga V Chelnokova; Bruno Laeng; Jeppe Riegels; Guro Engvig Løseth; Marie Helene Eikemo & Siri Graff Leknes (2013). THE HUMAN OPIOID SYSTEM MEDIATES ATTENTION TO OTHERS' EYES. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  s 216- 216
 • Siri Graff Leknes & Bruno Laeng (2009). Social touch: investigating the role of oxytocin for interactions in the hedonic experience of touch and emotion. SFN Abstract Viewer/Itinerary Planner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2016 14:48 - Sist endret 16. okt. 2017 19:44