Deltakere i Det biologiske grunnlaget for schizofreni

Navn Telefon E-post Emneord
Thomas Espeseth Professor +47 22845135 thomas.espeseth@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Samira Aminihajibashi
Verónica Expósito