Depresjon i svangerskapet og konsekvenser for barnets utvikling (avsluttet)

Antallet gravide som oppgir å være deprimerte i forbindelse med svangerskapet er økende. Studien undersøker barn av kvinner som opplever depresjon i løpet av svangerskapet, og ser på hvordan dette kan påvirke barnas kognitive utvikling

Foto: Colourbox

Om prosjektet

Studien undersøker hvordan mødres svangerskapsdepresjon kan påvirke barnas kognitive utvikling. Ved behandling av depresjon benyttes både psykoterapi og antidepressiva. Dersom depresjon forekommer i forbindelse med en graviditet, vil den gravide i samråd med helsepersonell gjøre en vurdering av hvorvidt kvinnen skal behandles med antidepressiva eller ikke.

Studien er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) på Folkehelseinstituttet, og inviterer deltakere ut fra opplysninger som tidligere er oppgitt i spørreskjemaene fra MoBa. Til denne studien inviterer vi tre grupper deltakere:

  • Barn av kvinner som ikke var deprimerte i svangerskapet.
  • Barn av kvinner som har vært deprimerte i svangerskapet og brukt antidepressiva i behandling.
  • Barn av kvinner som har vært deprimerte i svangerskapet og ikke brukt antidepressiva i behandling.

Mål

Vi har som mål å bidra til økt kunnskap om bruk av antidepressiva i svangerskapet kan påvirke barnas utvikling. Antidepressiva kan som andre medisiner innvirke på barns utvikling, men det er per i dag ingen vitenskapelige studier som har påvist en direkte sammenheng mellom bruk av antidepressiva i svangerskapet og senere endret utvikling hos barnet. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at ubehandlet depresjon er et bedre alternativ. Dessverre er det med dagens kunnskapsgrunnlag ikke mulig å forutse hvorvidt medisinsk behandling er å foretrekke fremfor behandling uten medisinering.

Metoder

Barnas alder er 5-6 år når de deltar, og en av metodene vi bruker er måling av hjerneaktivitet når barnet gjør en oppgave på PC. Ved hjelp av en øyebevegelsesmåler ønsker vi også å se hvordan barnet følger objekter med øynene og hvordan de forutser hendelser. I tillegg vil vi også se på barnets kognitive utvikling gjennom tester hvor barnene får ulike oppgaver som å huske noe, organisere bilder, forstå sammenhenger eller lage assosiasjoner til ord og uttrykk.

 

Publisert 4. des. 2014 11:44 - Sist endret 30. nov. 2018 12:52