Deltakere i Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anders Martin Fjell Professor +47-22845129 a.m.fjell@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Kristine Beate Walhovd Professor +47-22845130 k.b.walhovd@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Rene Westerhausen Professor +47-22845230 rene.westerhausen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Inge Amlien Senioringeniør 97106525 (mob) 97106525 inge.amlien@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Metode, Nevrovitenskap, MRI, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Håkon Grydeland Forsker +47-22845067 hakon.grydeland@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Stine Kleppe Krogsrud Postdoktor +47 22845108 +47 98495715 (mob) s.k.krogsrud@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Markus Handal Sneve Senioringeniør +47-22845216 41218003 (mob) +47-41218003 m.h.sneve@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Espen Langnes Stipendiat +47-22845095 espen.langnes@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Lia Ferschmann Stipendiat +47-22845983 lia.ferschmann@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Stine Bjørløw Dalsøren Avdelingsleder 22845927 s.b.dalsoren@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering
Anne Cecilie Sjøli Bråthen Postdoktor +47-22845094 a.c.s.brathen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Knut Øverbye Postdoktor +47-22859022 knut.overbye@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Didac Vidal Piñeiro Forsker +47-22845061 +47-22845089 (kontor) d.v.pineiro@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Ragnhildur Karadottir
James Michael Roe Stipendiat j.m.roe@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Paulina Due-Tønnessen Førsteamanuensis II +47-23071571 paulina.due-tonnessen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Atle Bjørnerud Professor II +47-97539499 (mob) atle.bjornerud@fys.uio.no
Line Folvik Stipendiat 22 84 52 97 (kontor) line.folvik@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Hedda Ness Stipendiat hedda.ness@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Barbara Bodorkos Friedman Rådgiver +47-22845017 b.b.friedman@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon
Jenny Sommer Forskningstekniker jennyso@student.sv.uio.no
Petter Espeseth Emhjellen Student p.e.emhjellen@psykologi.uio.no
Vilde Marie Danielsen Forskningstekniker v.m.danielsen@psykologi.uio.no
Dani Beck Stipendiat dani.beck@psykologi.uio.no
Liudmila Grigorievna Rezvaya Student liudmilr@student.ifikk.uio.no
Silje Forsland Vitenskapelig assistent silje.forsland@psykologi.uio.no
Yunpeng Wang Førsteamanuensis yunpeng.wang@psykologi.uio.no Nevropsykologi, Nevrovitenskap, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Øystein Sørensen Førsteamanuensis +47-22851148 +47-98806283 (mob) oystein.sorensen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Nevropsykologi, Statistisk analyse, Metode, programvare, Databehandling, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon