Aktuelle saker

Publisert 7. apr. 2016 13:26

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema "Psykologiske vurderinger av barn og unge i forskning og praksis".

Publisert 25. aug. 2015 10:29

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema "Barns tidlige utvikling: risikofaktorer under og etter svangerskap".

Publisert 2. juli 2015 08:30

Et nyfødt spedbarn kan gjenkjenne ansiktet ditt fra 30 centimeters avstand. Går du lenger unna, blir det umulig, viser ny forskning.

Publisert 6. feb. 2015 09:49

Når barn forteller om ulike hendelser fra ett avhør til det neste, blir det ofte stemplet som fantasi. Men det er det som regel ikke, ifølge ny forskning.

Publisert 4. sep. 2014 09:19

Mødre som har fått metadon- eller subutexbehandling gjennom svangerskapet får barn med normal intelligens, men dårligere finmotorikk og impulskontroll. Det viser resultatene fra en prisbelønnet studie.

Publisert 14. mars 2014 09:03

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema "Forskning for barnevern- og rettspraksis. Nytter det?"

Publisert 18. juni 2013 15:15

– Skader fra omsorgssvikt kan forebygges allerede mens mor er gravid, sier professor i utviklingspsykologi, Annika Melinder.

Publisert 20. feb. 2013 12:12

– Og impulsive menneske multitasker aller mest.