English version of this page

Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)

Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ble opprettet i 2006 med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hensikten med EKUP er å samle kunnskap om barns nevrokognitive og sosiale utvikling.

Om gruppen

Målgruppen for EKUPs forskning er typisk utviklede barn, og barn i risiko for skjevutvikling. EKUP har et spesielt fokus på barn som har opplevd omsorgssvikt eller som på andre måter ikke har optimale utviklingsbetingelser. Alle studiene vi gjennomfører har eksperimentelle design, og vi er opptatt av å forstå utvikling som en samorganisering av nevrale, kognitive, genetiske og sosiale faktorer.

 

Last ned mediefil

Formidling

EKUP vektlegger å formidle forskningsresultater til det anvendte felt og publiserer derfor både i internasjonale tidsskrifter, nasjonale tidsskrifter samt avholder en årlig stor konferanse.

EKUPs forskningsgruppe 2013.F.v.: Stine Helbæk, Kristin Kragh, Eleonora Geccherle, Martin Matre, Tone Hermansen, Stine Dalsøren, Sille Vangbæk, Lisa Burrell, Siv Andreassen, Ida Tidemann, Unni Sulutvedt og Annika Melinder. Ikke tilstede: Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti, Svein Magnussen, Miriam Sinkerud og Carolien Konijnenberg.

 

EKUP-forsker tildelt Kongens gullmedalje

LAR-barna: Normal intelligens, men svekket impulskontroll

Publisert 20. nov. 2010 11:20 - Sist endret 4. jan. 2018 10:07