English version of this page

Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap

Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser?

Positiv eller negativ oppmerksomhet? Forsøkspersonene presenteres for to ansikter samtidig. De uttrykker henholdsvis en positiv emosjon og en negativ eller nøytral emosjon. Umiddelbart etter at de to ansiktene forsvinner fra skjermen dukker det opp en prikk i en av de to posisjonene. Forsøkspersonene reagerer ved å trykke på en knapp hvor de så prikken (høyre/venstre). Responstiden forteller noe om hvilken følelsestilstand de er i og således hva oppmerksomheten er rettet mot (positive eller negative følelsesuttrykk). Illustrasjon: Privat

Om gruppen

Hovedfokus for gruppens forskning er hvordan kunnskap fra nevrovitenskap kan anvendes for å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser. 

Prosjekter

I en serie tidligere og pågående prosjekter studeres kognitive kontrollfunksjoner og humør samt gener som regulerer samspillet mellom kognisjon og følelser. 

Denne type forskning kan gi ny innsikt i hvordan humørforstyrrelser (depresjoner) utvikles og opprettholdes over tid. Prosjektene vil gi ny kunnskap om prinsipper for behandling og forebygging.

Andre temaer er impulsivitet- og impulsivitetsforstyrrelser, knyttet blant annet til avhengighetsproblematikk og personlighetsavvik.

Samarbeid

Gjennom samarbeid med andre forskningsmiljøer er gruppen også engasjert i studier relatert til smerteproblematikk og nevrologiske sykdommer og skader.

Forskerne samarbeider med flere kolleger internt på Psykologisk Institutt, blant annet Tor Endestad, Bruno Laeng, Tim Brennen og Annika Melinder, samt  en rekke eksterne institusjoner både nasjonalt og internasjonalt: Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Symptomlidelser ved St. Olav’s Hospital/NTNU, Sørlandet Sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser (RASP), Senter for Rus og Avhengighetsforskning (SERAF) og Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet.

Sentrale internasjonale samarbeidspartnere er Professor II Catherine J Harmer (University of Oxford), Professor Elaine Fox (University of Oxford), Professor Alexander Neumeister (New York University), Professor Luke Clark (University of British Columbia, Canada) og Professor Joël Billieux (University of Luxembourg).

Studieprogrammer og emner

Ressurser

Det anvendes både tradisjonelle nevropsykologiske og psykometriske testmetoder, eksperimentelle kognitive paradigmer, samt kartlegging av øyebevegelser og hjerneavbildning.

Publisert 21. nov. 2014 09:00 - Sist endret 21. mars 2017 10:37