English version of this page

Gruppe for Affektive Vitenskaper

Om gruppen

Gruppe for Affektiv Vitenskaper er en nyformet forskningsgruppe med 15 faste fakulteter og et økende antall postdoktorer og doktorgradsstudenter som jobber med ulike temaer knyttet til affektive vitenskaper. Hovedmålet med denne gruppen er å fremme forskningssamarbeid, å gi et forum for diskusjon, og for å støtte og oppmuntre skriving av prosjektforslag til finansieringsbyråer.

Prosjekter

Psykofysiologien av kama muta

Analysering av påvirkningen til video- og lydmaterialer på terapiøkter

Fremme opioidsystemet adaptive relasjonsstrategier?

Effekten av sosial eksklusjon på meningsfullhet i livet, beskyttelse av avkom og mu-opioidfølsomhet

Å se nærmere på implisitte affektive fordommer mot ut-gruppe medlemmer

Kama Muta av kollektiv binding

Vurdering av emosjonsforståelse i en RCT-studie av N-TIK

Forståelse er en behagelig tilstand

Publisert 7. juli 2022 09:39 - Sist endret 7. juli 2022 10:15