Laboratorier ved Psykologisk institutt

Lab

Sted

Ansvarlig

Adferdslab 4 rom kjeller sørfløy Bruno Laeng
Babylab 2 rom i tredje etasje vestfløy Lotte Thomsen
Barnelab 2 rom i kjeller vestfløy Julien Mayor
EcoG lab OUS OUS Rikshospitalet Tor Endestad
EEG lab 1 2 rom i kjeller vestfløy  Anne-Kristin Solbakk
EEG lab 2 2 rom i kjeller vestfløy  Thomas Espeseth
EEG lab 3 3 rom i første etasje sørfløy Rene Huster
MovCam lab 1 rom vestfløy

Alexander Refsum Jensenius

MR lab IVS 3 T Phillips skanner ved IVS med tilgang for PSI Tor Endestad
MR lab IVS 3 T Siemens skanner ved IVS knyttet til LCBC Anders Fjell
Sosialpsykologi/VR lab 4 + 1 rom i kjeller vestfløy Thomas Schubert
Videoanalyselab 1 rom i kjeller vestfløy Jon Monsen
VR lab LCBC 1 rom fjerde etasje nybygg Anders Fjell
Øyebevegelseslab 3 rom i kjeller sørfløy Bruno Laeng

Hvem kan bruke laboratoriene?

Laboratoriene er til bruk for studenter og forskere ved Psykologisk institutt.

HMS-regler

Driftsstøtte

Lableder Tor Endestad

IT/AV-drift

Vitenskapelige assistenter (kommer)

Lagring av data ved PSI

  • TSD 2.0 (Tjenester for Sensitive Data).

  • "Lagringshotellet" til PSI (\\lh-psi.uio.no) har linux installert. Vi leier lagringsplass hos USIT.