Hva er personlighetsforstyrrelser?

Hvordan vi forstår personlighetsforstyrrelse er i endring. Lær mer om hva personlighetsforstyrrelse er, fremveksten av nyere forståelsesmodeller og hvorfor dette er viktig for å hjelpe pasienter på veien ut av lidelsen.

Program

 

10:00-10:45

"Dimensjonale diagnoser. Endelig!" Ved Seniorforsker og seksjonsleder Benjamin Hummelen

11:00-12:00

"Kartlegging av alvorlighetsgrad av personlighetspatologi gjennom det nye SCID-intervjuet." Ved Benjamin Hummelen og Fredrik Holth

12:00

Lunsj

13:00-13:45

“Personality disorder: What it is and why it matters.” Ved professor Carla Sharp, University of Houston

13:45

Kaffepause

14:00

Carla Sharp fortsetter etter kaffepausen

14:45

Spørsmål fra salen

15:00

Slutt


Minibiografier

Benjamin Hummelen

Benjamin Hummelen

Benjamin Hummelen er psykiater, utdannet i Nederland, og seniorforsker ved Avdeling for forskning og utvikling ved OUS. Han har jobbet mye med personlighetsforstyrrelse, både i klinisk og vitenskapelig sammenheng. Han er prosjektleder for Den norske multisenterstudien om den Alternative Modellen for Personlighetsforstyrrelser i DSM-5, som foregår i samarbeid med ledende amerikanske forskere (Donna Bender og Andrew Skodol). Den første artikkelen fra det prosjektet er publisert og viser at det er relativt enkelt å lære seg den nye modellen, også for uerfarne klinikere.

 

Carla Sharp

Carla Sharp

Carla Sharp er professor i psykologi og leder for doktorgradsprogrammet for klinisk psykologi ved Universitetet i Houston. Hun har hatt en årelang interesse for ungdom og borderlineproblematikk. Hun har over 200 publikasjoner og er forfatter av en rekke kapitler og bøker, inkludert «the Handbook of Borderline Personality Disorder in Children and Adolescents».  Hun er påtroppende president for International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) og har vært tett på prosessen som ledet til ny klassifisering av personlighetsforstyrrelser i ICD-11.

 

 

 

Publisert 14. nov. 2018 13:40 - Sist endret 20. nov. 2018 14:50