EKUP-konferansen: "Psykologiske vurderinger av barn og unge i forskning og praksis"

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema: "Psykologiske vurderinger av barn og unge i forskning og praksis".

Konferansen er gratis, men krever påmelding. Enkel lunsj vil bli servert.

Tid: 9.juni 2016, 09:30 - 15:00

Sted: Psykologisk Institutt, Forskningsveien 3A, inngang 2, Auditorium 4

Påmelding (utvidet frist til 31.mai): https://nettskjema.no/a/ekupkonferansen2016.html

NB! Vi anbefaler at du benytter offentlig kommunikasjon, da det er svært begrenset med parkeringsplasser: Finn frem til instituttet

 

 

Program EKUP konferansen 2016

09:30 - 09:45

 

Velkommen til årets EKUP konferanse

Christian Duelund Græm, Seksjonssjef, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

09:45 - 10:00

 

Velkomstord fra EKUP om dagens tema

Annika Melinder, professor, psykologspesialist og leder av EKUP, Psykologisk institutt, UiO

10:00 - 10:20

Spedbarnets sosial-kognitive utvikling: Øyebevegelser som vurderingsverktøy i forskningen

Ida T. Tidemann, stipendiat EKUP, Psykologisk institutt, UiO

10:20 - 10:40

Barn av mødre på SSRI i svangerskapet: En øyebevegelsesstudie

Tone Hermansen, stipendiat EKUP, Psykologisk institutt, UiO

10:40 - 11:10

FamilieForSK - nytt forskningsprosjekt om foreldrekonflikter

Maren S. Helland, psykolog, forsker ved Folkehelseinstituttet

11:10 - 11:30

Pause

11:30 - 12:00

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Carolien Konijnenberg, postdoktor EKUP, Psykologisk institutt, UiO

12:00 - 12:20

Personlighet og fleksibilitet i relasjon til avhør av barn

Annika Melinder, professor, psykologspesialist og leder av EKUP, Psykologisk institutt, UiO

12:20 - 12:40

Avhør av barn gjennom 10 år. Hva kjennetegner avhørene hvor barn forteller om overgrep?

Ronja Wayland, studentassistent EKUP

12:40 - 13:40

Lunsj

13:40 - 14:00

Selvskading hos ungdom: Følelsesregulering og impulsivitet

Linn T. Fikke, tidligere stipendiat ved EKUP, psykolog

14:00 - 14:20

Psykologers vurderinger av og anbefalinger for barn i risiko

Else-Marie Augusti, postdoktor EKUP, Psykologisk institutt, UiO

14:20 - 14:50

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Else-Marie Augusti, postdoktor EKUP, Psykologisk institutt, UiO

14:50 - 15:00

Avslutning

Espen Røysamb, professor, Fagavdelingsleder for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Psykologisk institutt, UiO

15:00 Vel hjem!

 

 

 

 

Publisert 3. feb. 2016 13:19 - Sist endret 8. juni 2016 14:46