2016

Tidligere

Tid og sted: 9. juni 2016, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A, inngang 2, Auditorium 4

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema: "Psykologiske vurderinger av barn og unge i forskning og praksis".