2016

Tidligere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema: "Psykologiske vurderinger av barn og unge i forskning og praksis".