2015

Tidligere

Tid og sted: 27. aug. 2015 09:3015:10, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A, inngang 2, Auditorium 4

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema "Barns tidlige utvikling: risikofaktorer under og etter svangerskap".