EKUP konferansen: "Forskning for barnevern- og rettspraksis. Nytter det?"

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med temaet  "Forskning for barnevern- og rettspraksis. Nytter det?"

Tema for årets EKUP-konferanse er hvordan forskning kan gi viktige bidrag til praksisfeltet når det gjelder arbeid med sårbare barn og unge. Vi vil også fokusere på betydningen av erfaringer fra sakkyndighetsfeltet for det praktiske felt.

Konferansen er gratis, men krever påmelding. Enkel lunsj vil bli servert.

 

 

Program EKUP konferansen 2014

09:00 – 09:10

Velkommen

Hege Hovland Malterud, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

09:10 - 09:30

Introduksjon: Hva vet eksperter om relevante områder i psykologien?

Annika Melinder, leder av EKUP

09:30 - 10:05

Refleksjoner om sakkyndighet og sakkyndiges rolle basert på erfaringer fra praksis

Marianne Grimsø, Fylkesnemdsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus

10:05 - 10:20

Pause

10:20 - 11:20

Barnevernsansatte som eksperter ved plasseringer

Gunn Astrid Baugerud, postdoktor EKUP

Unni Sulutvedt, stipendiat EKUP

Sille Vangbæk og Siv Andreassen, masterstudenter i psykologi

11:20 - 12:20

Lunsj

12:20 - 12:55

Barnesakkyndig kommisjon og kvalitetssikring av sakkyndigrapporter

An-Magritt Aanonsen, leder for barnesakkyndig kommisjon

12:55 - 13:55

Eksperters rolle ved avhør av barn

Miriam Sinkerud, psykolog og stipendiat EKUP

Lisa Burrell, master i psykologi

Ronja Wayland, profesjonsstudent psykologi

13:55 - 14:10

Pause

14:10 - 14:45

"Eksperter og ekspertise og sånn...

Evidensbasert, vitenskapelig og etterrettelig?"

Pål Grøndahl, SIFER - nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

14:45 - 15:05

Traumesymptomsjekklisten- et standardisert instrument for eksperter

Else-Marie Augusti, postdoktor EKUP

15:05 - 15:15

Oppsummering

Anne Inger Helen Borge, forskningsleder Psykologisk institutt

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. mars 2014 11:55 - Sist endret 30. aug. 2016 12:46