EKUP konferansen: Omsorgssvikt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema omsorgssvikt

Flere kjente ansikter fra EKUP vil presentere sine studier. I tillegg inneholder årets program interessante presentasjoner om fosterbarns psykiske helse og utvikling. Vi følger også opp tradisjonen med å presentere helt nye prosjekter i EKUP.

Konferansen er gratis. Påmeldingsfristen gikk ut 26.mai, ta kontakt med Stine Dalsøren, s.b.dalsoren@psykologi.uio.no, dersom du ønsker å delta

  Program EKUP konferansen 2013

08:30 - 08:40

Velkommen

Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og  familiedirektoratet (Bufdir)

08:40 - 08:55

Refleksjoner

BarnevernProffene, Forandringsfabrikken

08:55 - 09:25

Omsorgssvikt og konsekvenser

Annika Melinder, leder EKUP

09:25 - 09:55

Kognitiv utvikling og sosioemosjonell fungering hos fosterbarn ved 2 og 3 års alder

Heidi Jacobsen, psykolog og stipendiat Rbup

09:55 - 10:15

Alinestudien - tiltak og tilbud til barnevernets yngste barn

Else-Marie Augusti, postdoktor EKUP

10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 10:50

Intervjustrategier i samtaler med barn

Miriam Sinkerud, stipendiat EKUP

10:50 - 11:10

Bruk av antidepressiva i svangerskapet

Tone Hermansen stipendiat EKUP

11:10 - 11:30

Utvikling av sosialkognitive ferdigheter hos spedbarn: Omsorgssituasjonens betydning

Ida Tidemann, stipendiat EKUP

11:30 - 12:30 Lunsj og posterpresentasjon
12:30 - 13:00

Gener, miljø og kriminalitet

Solveig Abrahamsen, stipendiat NOVA

13:00 - 13:15

Plasseringsstudien

Unni Sulutvedt, stipendiat EKUP

13:15 - 13:35

Stress og psykososiale belastninger: en intervensjonsstudie blant barnevernansatte,

Gunn Astrid Baugerud, postdoktor EKUP

13:35 - 14:00 Pause  
14:00 - 14:15

Presentasjon av Utøyastudien

Martin Matre, stipendiat EKUP

14:15 - 14:45

Psykiske lidelser hos fosterbarn; risiko ved omsorgserfaringer og plasseringshistorikk

Stine Lehmann, psykolog og stipendiat UiB

14:45 - 15:00

Oppsummering

Kjetil Sundet, Instituttleder Psykologisk Institutt

 

 

 

Publisert 12. mars 2013 12:44 - Sist endret 31. mai 2013 08:54