2013

Tidligere

Tid og sted: 6. juni 2013 08:3015:00, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A, Auditorium 4

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) har den glede å invitere til årets EKUP-konferanse med tema omsorgssvikt