Depresjon: La oss snakke

Depresjon er av Verdens helseorganisasjon (WHO) utropt til den nye folkesykdommen. Dette markeres den 7. april i år, når Verdens helsedag om forebygging og behandling av depresjon går av stabelen.

Fotoillustrasjon: WHO

Det er viktig å snakke om tilstanden sin, enten det er til familie, venner eller psykolog. Foto: WHO

Temaet mental helse og depresjon er så viktig at Psykologisk institutt arrangerer et frokostseminar samme dagen om årsaker til, behandling og forebygging av depresjon.

  • Hva er årsakene til depresjon?

  • Hvordan behandler vi depresjon og virker behandlingen?

  • Hvordan kan vi forebygge depresjon?

Vi legger vekt på betydningen av å snakke om tilstanden, oppsøke hjelp, samt prøve å skape en bedre forståelse av hva depresjon er og utrydde fordommer mot det.

Siden vi har flere forskere med mye kunnskap om temaet vil vi dele dette med deg på Verdens helsedag 7. april.


Program

08:30-09:00 Frokost og kaffe

09:00-09:30 Mekanismer i utvikling og behandling av depresjon. Postdok Rune Jonassen

09:30-10:00 Behandling av resistent depresjon. Førsteamanuensis Ole André Solbakken

10:00-10:30 Forebygging av depresjon - et folkehelseperspektiv. Professor emeritus Arne Holte


Disse er med

Rune Jonassen er postdoktor i Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap. Han forsker på hvordan kunnskap fra kognitiv nevrovitenskap kan hjelpe oss i å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser, særlig depresjon, samt forstå sammenhengen mellom hjernefunksjoner og depresjon.

Ole André Solbakken leder Fagavdeling for klinisk psykologi og holdt i fjor en TED Talk i Oslo kalt  "Tell me how you feel and I will tell you who you are". Han har nylig avsluttet et prosjekt om tidsbegrenset Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) av inneliggende pasienter med behandlingsresistente angst- og depresjonslidelser.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt. Han skriver lærebok om hvordan fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser, og han forsker på effektive psykiske helsetiltak i barnehage og skole.


Påmelding

Seminaret er åpent for alle, men pga et begrenset antall plasser ber vi om påmelding.

Meld på


Lenker

FN-sambandet om Verdens helsedag

World Health Day - 7 April 2017

Publisert 17. mars 2017 09:47 - Sist endret 29. juni 2018 08:54