Norsk senter for forskningsdata: Personvern og datahåndtering

Forelesningen tar utgangspunkt i UiOs egne interne regler knyttet til personvern og datahåndtering i forskning. Forelesere er Märtha Felton (UiO) og Marie Schildmann (NSD).

Forelesningen er åpen for alle og spesielt rettet mot personer som har, eller vil få, oppgaver knyttet til internkontroll. Dette kan blant annet være instituttledere, kontorsjefer og forskningsrådgivere.

Påmelding i nettskjema innen 16/5. Vel møtt!

12:15     Seniorrådgiver Märtha Felton (utøver av behandleransvaret ved UiO) innleder om arbeidet om nytt personvernregelverk ved UiO.

12:30     Seniorrådgiver Marie Schildmann (NSD) vil gå igjennom ulike temaer:

  • NSDs rolle som personvernombud (og hva de kan gjøre for oss/UiO)

  • Datahåndtering

  • Internkontroll

  • Meldingsarkivet

  • Arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata hos NSD

  • Hva venter NSD og forskningsinstitusjonene med den nye EU-forordningen i 2018; i forhold til det enkelte forskningsprosjektet - og også på systemnivå.

Marie ønsker svært gjerne at deltakere stiller spørsmål for å få til en god dialog underveis.

 

Seniorrådgiver Märta Felton, UiO

 

Seniorrådgiver Marie Schildmann, NSD

Publisert 11. mai 2017 16:11 - Sist endret 11. mai 2020 00:10