Psykologiens dag 2012

Velkommen til Psykologiens dag! Temaet i år er effekten av psykologisk behandling.

Psykologi - hjelper det?

  • Hva virker, for hvem og på hvilken måte?

Program

13.15 – 13.20 Velkomst ved instituttleder Kjetil Sundet

13.20 – 13.45 Professor Jon Monsen: Psykoterapi virker – men hvordan?

13.45 – 14.10 Førsteamanuensis Erik Stänicke: Hvordan endrer mennesker seg i psykoterapi? Betraktninger over noen endringsmodeller

14.10 – 14.35 Førsteamanuensis Hanne Oddli: Kunnskapens plass i psykoterapi. Betydning av metode, teknikk og teori

14.35 – 14.55 Pause med kaffe og frukt

14.55 – 15.20 Førsteamanuensis Espen A. Arnevik: Rusbehandling: Fra praksis til kunnskap og tilbake igjen

15.20 - 15.45 Førsteamanuensis Tine Jensen: Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid. Behandling av traumatiserte barn og unge

15.45 - 16.05 Pause med kaffe og frukt

16.05 – 16.30 Professor Bente Træen: Psykologisk behandling av seksuelle problemer. Har det effekt og hvor effektive er norske psykologer til å behandle?

16.30 – 16.55 Professor Kristine B. Walhovd: Trening nytter - både for hjernen og hukommelsen

16.55 -17.00 Avslutning ved instituttleder Kjetil Sundet

Praktisk informasjon

Forelesningene er åpne for alle

  • koster ingenting

  • ingen påmelding

  • og det serveres kaffe og frukt

Det blir anledning til å stille spørsmål etter hvert innlegg og deltakerbevis deles ut til de som ønsker det.

Praktiske spørsmål?

Kontakt: ekspedisjon@psykologi.uio.no

Tel: 22 84 50 00

Pressekontakt

Svein Harald Milde

Tel: 91 77 75 91

pressekontakt@psykologi.uio.no

Publisert 11. okt. 2012 09:00 - Sist endret 11. mai 2017 09:50