Digital disputas: Luxsiya Waraan

Cand.psychol. Luxsiya Waraan vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: 

Family based treatment of Adolescent Depression and Suicidal ideation

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 11. januar 2022 kl. 10.00 - 13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Click here to join the disputation!

Prøveforelesning

Tittel: The role of interpersonal relationships in the treatment of depression throughout the life course

 

 

 

Sammendrag

 

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Docent Ulf Jonsson, Ph.D., Institutionen för neurovetenskap, Ramklint: Barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala Universitet

  • Førsteamanuensis Bente Storm Mowatt Haugland, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis Erkki Heinonen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Pål Kraft.

Veiledere

  • Seniorforsker Marianne Aalberg, Ahus
  • Professor Lars Mehlum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Nikolai Czajkowski, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 27. des. 2021 12:28 - Sist endret 20. jan. 2022 14:54