Disputas: Petter Grahl Johnstad

Master i Sammenliknende Politikk og Religionsvitenskap Petter Grahl Johnstad vil forsvare sin avhandling for graden Dr.philos.: 

Psychedelics use: Experiential characteristics and health ramifications

Bildet kan inneholde: mann, smil.

Disputas 

Tid: 7. september 2022 kl. 13.15 - 16.00

Ex auditorio-spørsmål: Det vil inviteres til ex auditorio-spørsmål for de som er tilstede under disputasen i Forsamlingssalen.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Klikk her for å følge disputasen live i Zoom (åpner 13.10). 

Prøveforelesninger

Oppgitt tittel: ‘Psychiatric Concepts of Mental Ill-Health from Kraepelin to the Modern Day. Correlates and Controversies.’

 

 

 

Egenvalgt tittel: ‘Cannabis use and psychosis in context.’ 

 

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • NIHR Clinical Scientist James Rucker, PhD, Department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience, King's College London, UK.

  • Assistant Professor Alan Kooi Davis, PhD, Department of Psychiatry, College of Social Work, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.

  • Professor Emeritus Fanny Duckert, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Leder av disputas

Disputasen ledes av Førsteamanuensis Torill Ueland.

Veiledere

  • Graden dr.philos. (doctor philosophiae) har ikke formelle veiledere. 

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 24. aug. 2022 09:20 - Sist endret 6. sep. 2022 18:03