Digital disputas: Johanna Adolfsson

Master i Psykologi Johanna Adolfsson vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: 

The psychologization of development: Westernization, individualization, and the universalization of human ways of being

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 27. januar 2022 kl. 10.15 - 13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Click here to join the defence!

Prøveforelesning

Tittel: The contribution of cultural psychology to culturally inclusive development theory and practice

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Senior Lecturer Stephen Baffour Adjei, PhD, Department of Interdisciplinary Studies, Faculty of Education and Communication Sciences, Akenten Appiah-Menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development, Ghana

  • Assistant Professor Bregje de Kok, PhD, Department of Anthropology, University of Amsterdam, Nederland

  • Førsteamanuensis Margrete Seeger Halvorsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Pål Kraft.

Veiledere

  • Professor Sidsel Roalkvam, Centre for Development and the Environment, Universitetet I Oslo
  • Professor Ole Jacob Madsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Sigrun Marie Moss, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 18. jan. 2022 09:14 - Sist endret 7. feb. 2022 09:16