Langtidsoppfølging etter hodeskade må individualiseres

Personer som gjennomgår en hodeskade kan oppleve vedvarende vansker og ha behov for helsetjenester over tid, men ikke alle får den hjelpen de har behov for.

Denne avhandlingen viser at et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram hjalp mennesker med hodeskade å nå viktige mål for å bedre hverdagsfunksjon. Deltakere var voksne personer som hadde levd med vedvarende plager etter en hodeskade i minst to år. Behandlingsprogrammet tok utgangspunkt i de spesifikke vanskene hver enkelt selv fortalte at de opplevde som mest plagsomme. Vanskene var knyttet til fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale utfordringer. Deltakerne fikk selv bestemme hvilke konkrete mål de ønsket å jobbe med og pårørende ble invitert til å delta i behandlingen. Målarbeidet involverte tett samarbeid mellom den skadde, pårørende og behandler for å finne strategier for å nå målene, og man tok utgangspunkt i kunnskapsbaserte tilnærminger. Behandlingen var hjemmebasert, slik at man kunne jobbe tett på de beskrevne utfordringene i hverdagen. Rehabiliteringen ble gitt av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, og samarbeid med kommunale tjenester ble vektlagt. Denne studien kan gi viktig informasjon om hvordan rehabiliteringstjenester kan koordineres for å sikre oppfølging av høy kvalitet over tid. Tettere samarbeid mellom sykehus og kommune kan være avgjørende for å bedre rehabiliteringstilbudet i Norge.

Publisert 25. apr. 2022 15:14 - Sist endret 29. apr. 2022 09:59