Tidlige erfaringer i barnehage og skole har betydning for barns’ utvikling

Det er stadig flere barn som tilbringer de første årene av sitt liv i barnehagen, en kritisk periode for utvikling av både læring, tenkning, og evnen til å være sammen med andre på god måte. Det er anerkjent at kvalitet er en avgjørende faktor for at barnehagen fremmer positiv utvikling og utjevner sosiale forskjeller.

Ved å bruke data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), finner vi at barn med foreldre fra høyere sosiale lag, særlig med høyere utdanning, bruker barnehager av noe høyere kvalitet og har bedre relasjoner med lærere. Vi viser at barn som har positive og gode relasjoner til barnehagelærerne- og lærerne sine på skolen, trives bedre, og har mindre atferdsvansker, enn barn som har mindre gode relasjoner. Vi bruker statistiske metoder som sannsynliggjør at kvaliteten på relasjonene er årsak, heller enn bare samvariasjon.

Funnene tyder på at de universelle tiltakene som skal sørge for at alle barn har tilgang til lik kvalitet i barnehagen ikke er tilstrekkelige, og at ulikhetene i bruk av kvalitet kan ha betydning for barns videre utvikling. Det kreves mer forskning for å bekrefte funnene om sosioøkonomiske ulikheter på tvers av ulike utvalg og metoder og øke forståelsen av mekanismene. Funnene så langt tyder på at sosial ulikhet i barnehagekvalitet kan bidra til sosial ulikhet i barns utvikling.
 

Publisert 22. des. 2021 12:07 - Sist endret 22. des. 2021 12:55