Digital disputas: Elisabeth Christie Ørke

Cand.psychol Elisabeth Christie Ørke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10.15-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 10.15 (åpner 9.45) den 1.mars

Prøveforelesning

How should the literature relating to the intergenerational transmission of intimate partner violence inform approaches to intervention with children and young people who experience parental intimate partner violence?

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor John Devaney, School of Social and Political Science, University of Edinburgh, Scotland

  • Professor Kjersti Alsaker, Institutt for velferd og deltaking, Høgskolen på Vestlandet, Bergen 

  • Professor Tine Jensen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Fanny Duckert

Veiledere

  • Professor, PhD, psykologspesialist Solveig K B Vatnar, Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst og avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde
  • Førsteamanuensis, PhD, Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 15. feb. 2021 12:48 - Sist endret 1. mars 2021 09:44