Digital disputas: Bettina Nielsen

Master i Psykologi Bettina Nielsen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: 

The implementation of the Circle of Security-Virginia family model in mental health and social services

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Dgital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 15. desember 2021 kl. 12.15 - 15.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta.

Prøveforelesning

Tittel: Knowledge-based implementation of knowledge-based interventions: Key concepts, concept inter-relations, and implications for research and practice

 

 

 

Sammendrag

 

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Lektor Mette Skovgaard Væver, PhD, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

  • Cecilie Varsi, PhD, Visedekan for forskning og entreprenørskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

  • Professor Krister Fjermestad, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Pål Kraft.

Veiledere

  • Forsker Filip Drozd, PhD, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør
  • Førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Dr. psychol Kari Slinning, leder for seksjon Sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 2. des. 2021 08:21 - Sist endret 16. des. 2021 09:39