Digital disputas: Thomas Haarklau Kleppestø

Cand.psychol Thomas Haarklau Kleppestø vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

The political animal: The roles of genetics, environments, evolution, attachment, and personality in the formation of political attitudes

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Prøveforelesning: 08.15 -09.00

Disputas: 10.00-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 10.00 (åpner 9.45) den 12. mai 

Prøveforelesning

Implications and past findings of genetically correlated characteristics in psychology and political science

Prøveforelesningen går live i zoom kl. 08.15

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Marc Wilson, School of Psychology, Victoria University of Wellington, New Zealand 
  • Associate professor Steven Ludeke, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Danmark 
  • Professor Silje Endresen Reme, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Eivind Ystrøm

Veiledere

  • Førsteamanuensis Nikolai Olavi Czajkowski, Psykologisk Institutt, UiO
  • Professor Lotte Thomsen, Psykologisk Institutt, UiO
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk Institutt, UiO
  • Professor Olav Vassend, Psykologisk Institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 29. apr. 2021 10:27 - Sist endret 12. mai 2021 09:29