Digital disputas: Felix Anker Klein

Master i psykologi Felix Anker Klein vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Explorations of Time in Employees’ Perceptions of Antecedents and Outcomes in Human Resources Management and Psychological Contracts

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.00-17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 14.00 (åpner 13.30) den 15.juni

Prøveforelesning

The relationship between trust and psychological contract fulfilment in work settings - differences and similarities

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Charissa Freese, PhD Department of Human Resource Studies, Tilburg University, The Netherlands  

  • Førsteamanuensis Therese Egeland Sverdrup, Norges handelshøyskole  

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Knut Inge Fostervold 

Veiledere

  • Professor Sabine Raeder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

 

Publisert 2. juni 2021 10:50 - Sist endret 6. sep. 2021 07:35