Digital disputas: Bjørn Ingulfsvann Hagen

Cand. psychol Bjørn Ingulfsvann Hagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Goal Management Training as a Cognitive Remediation Intervention in Depression 

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 7. Oktober 2021, kl. 09:30

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 09.30 (åpner 09.20) den 7. oktober

Prøveforelesning

The significance of subjective experience of cognitive difficulties

 

 

 


Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Richard J. Porter, Department of Psychological Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand

  • Professor Daniela Roesch-Ely, Center for Psychosocial Medicine, Department of General Psychiatry, University of Heidelberg, Germany

  • Førsteamanuensis Ylva Østby, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Disputasen ledes av Professor Timothy John Brennen.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Jan Stubberud, Psykologisk institutt, UiO 
  • Instituttleder Bjørn Lau, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO 

Arrangør

Psykologisk institutt

 

 

Publisert 23. sep. 2021 14:08 - Sist endret 11. okt. 2021 11:15