Digital disputas: Malin Fors

Master i psykologi Malin Fors vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: 

Power Issues in Psychotherapy: Reflections on psychoanalytic theory and clinical cases

Bilde kan inneholde: kvinne, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10.09.2021 kl 14:00 

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Click here to follow the defence live in zoom.

 

Prøveforelesning

 

Oppgitt tittel:
Dimensions of countertransference when writing about cases.

 

Selvvalgt tittel: 
A political, historical, and social justice perspective on psychiatric diagnoses. 

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Katie Gentile, Department of Interdisciplinary Studies, John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA 

  • Assistant professor Nicolas Evzonas, PhD, Centre for Research in Psychoanalysis, Medicine, and Society, University of Paris, France 

  • Professor Marit Råbu, PhD, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Vibeke Moe 

Arrangør

Psykologisk institutt

 

 

 

 

Publisert 27. aug. 2021 15:42 - Sist endret 13. sep. 2021 10:04