Digital disputas: Maja Dyhre Foldal

Master i psykologi Maja Dyhre Foldal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Perceiving temporal structure in auditory stimuli: The role of attention and prediction

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Disputas: 10.15-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand"

Click here to follow the defence live in zoom

Prøveforelesning

A short history of attention research

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Jonas Obleser, Department of Psychology, University of Lübeck,

  • Assistant professor Freek van Ede, Institute for Brain and Behavior Amsterdam, Department of Experimental and Applied Psychology

  • Førsteamanuensis Ylva Østby, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av førsteamanuensis Erkki Heinonen

Veiledere

  • Førsteamanuensis Tor Endestad, Psykologisk Institutt, UiO
  • Førsteamanuensis Anne-Kristin Solbakk, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 30. aug. 2021 15:37 - Sist endret 22. sep. 2021 22:56