Digital disputas: Thomas Engell

Master i psykologi Thomas Engell vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Co-design and implementation of common elements-based academic support in Norwegian Child Welfare Services

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 16.00 - 19.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 16.00 (åpner 15.30) den 21. juni

Prøveforelesning

A motivating talk regarding assessment of children with social, learning or mental health problems in child welfare services

Prøveforelesningen legges ut på nettsiden 17. juni

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Kevin S. Sutherland, Department of Counseling and Special Education, Virginia Commonwealth University, USA

  • Lektor Margrét Sigmarsdóttir, School of Education, University of Iceland, Island

  • Professor Egil Nygaard, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Ingela Lundin Kvalem

Veiledere

  • Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Oslo
  • Seniorforsker Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Forespørsler om digitalt eksemplar av avhandlingen kan sendes til info@psykologi.uio.no

 

Publisert 7. juni 2021 14:55 - Sist endret 8. juni 2021 14:30