Digital disputas: Nikolai Haahjem Eftedal

Master i psykologi Nikolai Haahjem Eftedal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Social Dominance Orientation and Motivated Moral Reasoning

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10:15 - 13:15

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Trykk her for å følge disputasen direkte i Zoom

 

 

 

Prøveforelesning

How can a pandemic change political attitudes, individual world views, and life goals?

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Senior Lecturer Aleksandra Cichocka, PhD, School of Psychology, University of Kent, Keynes College

  • Professor Christian Kandler, Department of Psychology, Personality Psychology and Psychological Assessment, Canterbury UK

  • Professor Thomas Espeseth, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Disputasen ledes av førsteamanuensis Eivor Fredriksen

Veiledere

  • Professor Lotte Thomsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Nikolai Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Olav Vassend, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

 

Publisert 13. aug. 2021 13:37 - Sist endret 6. sep. 2021 07:35