Digital disputas: Harald Bækkelund

Cand.psychol Harald Bækkelund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Complex trauma disorders - Understanding and treatment. A clinical trial of stabilizing group treatment for patients with PTSD and Dissociative Disorders

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 9.15-12.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 9.15 (åpner 8.45) den 15. juni

Prøveforelesning

Discuss the current controversies related to the concept and the treatment of complex PTSD, taking into account empirical evidence

 

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Rafaele J.C. Huntjens, Department of Experimental Psychopathology, University of Groningen, The Netherlands  

  • Førsteamanuensis Jens Thimm, Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis Margrethe Seeger Halvorsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Tine Jensen

Veiledere

  • Klinisk psykolog Espen Ajo Arnevik, Oslo Universitetssykehus
  • Professor II Asle Hoffart, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Forsker Akiah Ottesen Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

 

Publisert 1. juni 2021 12:49 - Sist endret 6. sep. 2021 07:34