Hagen

Sist endret 16. sep. 2021 15:30 av Maria Horten-Skilbrei
Sist endret 23. sep. 2021 14:07 av Maria Horten-Skilbrei
Sist endret 23. sep. 2021 14:07 av Maria Horten-Skilbrei

I sin doktoravhandling viser stipendiat og psykolog Bjørn Ingulfsvann Hagen at hjernetrening rettet mot hjernens kontrollfunksjoner kan bedre fungering i hverdagen, og redusere depressive symptomer, hos personer med depresjon.

Sist endret 5. okt. 2021 08:20 av Dordi Stavik