Risiko for hjerte- og karsykdom er assosiert med hjernealdring

I sin doktoravhandling viser master i psykologi Dani Beck at risiko for hjerte- og karsykdom er assosiert med hjernealdring.

Hjernen påvirkes av en rekke faktorer gjennom livet. Tradisjonelle risikofaktorer og tegn på dårlig fysisk helse er forbundet med redusert hjernehelse og økt risiko for hjernesykdommer som demens og hjerneslag. Det er viktig å forstå hvordan livsstilsfaktorer og fysisk helse påvirker hjernen slik at vi kan utvikle effektive tiltak for å bedre hjernehelsen i befolkningen.

I en ny doktoravhandling gjennomført ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har Dani Beck undersøkt hvordan hjernen til et utvalg personer i alderen 18 til 94 år uten kjente sykdommer ble påvirket av en rekke mål på fysisk helse gjennom studieperioden. 790 deltakere avga en blodprøve og gjennomførte en MR-undersøkelse av hjernen og tester for å måle kognitiv funksjon. Av disse kom 272 tilbake for en oppfølgingsundersøkelse nesten to år senere, som gjorde det mulig å måle endringer over tid. I tillegg til undersøkelsene som ble gjennomført tidligere ble det også tatt MR-bilder av hele kroppen for å måle fordelingen av muskler og fett i kroppen, også rundt de indre organene og i leveren. Ved hjelp av metoder for mønstergjenkjenning og maskinlæring brukte forskerne bildene av hjernen til å beregne såkalt hjernealder, som er et mål på hjernens biologiske alder.

Resultatene viste at røykere, deltakere med tegn på lavgradig inflammasjon, eller høyere puls og blodtrykk hadde høyere hjernealder ved den første undersøkelsen, samt større endringer i hjernealder over tid. Dette tyder på at hjernen hos deltakere med flere og mer uttalte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom eldes raskere. Analyser av MR-bildene av kroppen viste at fordelingen av fett i og rundt de indre organene er forbundet med hjernealder, og at dette var sterkere forbundet med hjernehelse enn kroppsmasseindeks (BMI), som er et vanlig mål på overvekt.

Samlet viser resultatene i avhandlingen at viktige mål på fysisk helse er forbundet med hjernens aldring, også hos personer uten kjent sykdom. Å forstå sammenhengen mellom fysisk helse og hjernen er viktig for å utvikle tiltak som kanskje kan bremse hjernens aldring og redusere risikoen for sykdomsutvikling senere i livet.

Studien ble finansiert av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst og gjennomført som et samarbeid mellom Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Sunnaas Sykehus.

Publisert 21. sep. 2021 15:02 - Sist endret 20. aug. 2022 16:24