Disputas: Vidar Sandsaunet Ulset

Cand.psychol Vidar Sandsaunet Ulset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Healthy development during preschool: The roles of outdoor time, light exposure and popularity

 

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Foto: UiO

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.00-17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 14.00 (åpner 13.30) den 3. juni

Prøveforelesning

Comparing models of healthy development in children: components, causes and effects​

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Nina Howe, Department of Psychology, Concordia University, Canada
  • Professor Lars Wichstrøm, Psykologisk Institutt, NTNU, Norge
  • Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Vibeke Moe

Veiledere

  • Førsteamanuensis Mona Bekkhus, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Nikolai Olavi Czajkowski, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 20. mai 2020 14:46 - Sist endret 25. feb. 2021 12:47