Disputas: Tonje Torske

Cand.psychol Tonje Torske vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

The relationship between parent-rated executive dysfunction and social difficulties in children and adolescents with autism spectrum disorder

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 9.00-12.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 09.00 (åpner kl. 8.30) den 5. juni 

Prøveforelesning

Sociocultural factors and gender barriers related to diagnosis and treatment of girls and young women with neurodevelopmental conditions

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Elizabeth Pellicano, Macquarie School of Education, Macquarie University, Sydney, Australia

  • Professor Maj-Britt Posserud, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Norge

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Fanny Duckert

Veiledere

  • PhD Terje Nærland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Ole A. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Merete G. Øie, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 25. mai 2020 14:32 - Sist endret 27. jan. 2021 14:11