Digital disputas: Thomas Kristian Tollefsen

Cand.psychol Thomas Tollefsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

What Matters to You? How Systematic Idiographic Measurement May Help Make Primary Mental Health Services More Effective and Empowering for Adolescents

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil, skjegg

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10.15-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 10.15 (åpner 9.45) den 11.desember

Prøveforelesning

Pros and cons of user-guided counselling in adolescence: Developmental, cultural and clinical perspectives

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Mari Hysing, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis Eivor Fredriksen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Professor Eivind Ystrøm, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Ingela Lundin Kvalem

Veiledere

  • Professor II Turid Suzanne Berg-Nielsen, NTNU
  • Forsker Simon-Peter Neumer, RBUP Øst og Sør, Oslo
  • Professor Tine Jensen, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 27. nov. 2020 13:17 - Sist endret 27. jan. 2021 14:12