Disputas: Renata Torquato Steinbakk

Master i psykologi Renata Torquato Steinbakk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

A psychological perspective of drivers´ speed preferences in work zones and its implications for policy and practice

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil, vei

Foto: Privat

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.00 - 17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl 14.00 den 26. mai

Prøveforelesning

What do we know today about road design and drivers safety within a psychological perspective? A discussion of major theoretical and empirical topics related to vision zero

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Bryan Porter, Department of Psychology, Old Dominion University, USA

  • Seniorforsker Mette Møller, Danmarks Tekniske Universitet

  • Professor Roald Bjørklund, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Jonas R. Kunst

Veiledere

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Cand.psychol Fridulv Sagberg, Transportøkonomisk Institutt
  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 12. mai 2020 11:10 - Sist endret 27. jan. 2021 14:13