Disputas: Kristine Dahl Sørensen

Cand. psychol Kristine Dahl Sørensen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Lived experience of avoidant personality disorder: How people diagnosed with avoidant personality disorder make sense of their everyday life and challenges

Bildet kan inneholde: kvinne, lyst hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

 

Tid: 10.15-13.15

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Pass på at lyden på din pc fungerer, verten modererer resten.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl 10.15 den 19. mai

Prøveforelesning

Hva er effektive psykoterapi for ulike typer personlighetsforstyrrelser, og hvordan opplever pasientene sine problemer og terapier?

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Docent Bjørn Philips, Psykologisk Institutt, Stockholm Universitet

  • Førsteamanuensis Marius Veseth, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

  • Professor Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Lars Tjelta Westlye

Veiledere

  • Førsteamanuensis Marit Råbu, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Theresa Wilberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 5. mai 2020 13:16 - Sist endret 27. jan. 2021 14:13