Digital disputas: Erling Rognli

Cand.psychol Erling Rognli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Conflict with Parents in Adolescent Depression

Bildet kan inneholde: mann, hår, briller

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 14.15-17.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 14.15 (åpner 13.45) den 2.desember

Prøveforelesning

The link between etiology and presumed mechanisms of change in Attachment-based Family Therapy and other psychological treatments for adolescent depression: A theoretical background

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan Branje, Research Centre Adolescent Development, Utrecht University, the Netherlands 

  • Docent Ulf Jonsson, Institutionen för neurovitenskap, Barn- och ungdomspsykiatri Uppsala universitet, Sverige

  • Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Erkki Heinonen

Veiledere

  • Forsker Marianne Aalberg, Akershus universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Nikolai O. Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 18. nov. 2020 16:58 - Sist endret 27. jan. 2021 14:15