Digital disputas: Anita Puhr

Cand.psychol Anita Puhr vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Executive Functions in Survivors of Pediatric Brain Tumor and Consequences for Societal Participation

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Foto: Vegard Klausen

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 12.15-15.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 12.15 (åpner 11.45) den 18. november

Prøveforelesning

Recommended interventions to improve executive dysfunction in adolescent and young adult survivors of pediatric brain tumor (PBT)

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Lecturer B, Kim S. Bull, PhD, Clinical and Experimental Sciences, Faculty of Medicine University of Southampton

  • Førsteamanuensis Trude Reinfjell, Institutt for psykologi, NTNU

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kristin Gustavson

Veiledere

  • Professor Stein Andersson, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor II Ellen Rud, Institutt for klinisk medisin, UiO
  • Professor emeritus Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 5. nov. 2020 10:25 - Sist endret 27. jan. 2021 14:09