Disputas: Tom Østergaard

Cand.psychol Tom Østergaard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

An Investigation of the Effect and Processes of Group-based Acceptance and Commitment Therapy Preceded by Attentional Bias Modification in Secondary Prevention of Depression

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Foto: Åse Marie Landsverk

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 15.00-18.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 15.00 (åpner 14.30) den 27. oktober

Prøveforelesning

The role of cognitive training combined with psychological interventions

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Raimo Lappalainen, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland

  • Professor Lin Sørensen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis Erkki Heinonen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Eivind Ystrøm

Veiledere

  • Programdirektør Vegard Øksendal Haaland, Sørlandet sykehus, Kristiansand
  • Forsker Tobias Lundgren, Karolinska institutet, Stockholm
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 14. okt. 2020 17:11 - Sist endret 25. feb. 2021 13:08