Disputas: Guro Brokke Omland

Cand.psychol Guro Brokke Omland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Re-creating lives and futures in exile: A cultural psychological study of unaccompanied refugee minors and their professional caregivers in Norway

 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, smil.

Foto: UiO

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 10.15-13.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl 10.15 den 9. juni (åpner kl. 9.45)

Prøveforelesning

Kulturpsykologien og den kritiske psykologiens posisjon i det psykologiske forskningsfeltet - muligheter og utfordringer.

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Charlotte Højholt, Institutt for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

  • Dosent Torun Elsrud, Institutt for sosialt arbeid, Linnéuniversitetet

  • Professor Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Knut Inge Fostervold

Veiledere

  • Professor emerita Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 26. mai 2020 19:19 - Sist endret 27. jan. 2021 14:16