Digital disputas: Magnus Nordmo

Cand-psychol Magnus Nordmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Patient outcomes from open-ended psychotherapy in a real-world setting: An investigation of psychotherapeutic change

Bildet kan inneholde: mann, hår, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Prøveforelesning: 14.15-15.00

Disputas: 16.00-19.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl. 16.00 (åpner 15.45) den 17.desember

Prøveforelesning

Therapist Effects in Psychotherapy 

Prøveforelesningen går live i zoom kl.14.15

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Michael Barkham, Department of Psychology, University of Sheffield, the UK

  • Førsteamanuensis Elisabeth Schanche, Institutt for klinisk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

  • Professor Beate Seibt, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Vibeke Moe

Veiledere

  • Professor Ole André Solbakken, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Jon Trygve Monsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 6. des. 2020 13:39 - Sist endret 17. des. 2020 15:11