Disputas: Henning Mohaupt

Cand.psychol Henning Mohaupt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

How do men in treatment for intimate partner violence experience the father-child relationship? A phenomenological study

Bildet kan inneholde: mann, hår,

Foto: Liv Sand

Tid og sted for prøveforelesning

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.
Verten vil moderere det digitale mens disputaslederen moderer disputasen.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Pass på at lyden på din pc fungerer, verten modererer resten.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på digital disputas kl 14.00 (åpner kl 13.30 den 24 april)

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Katreena Scott, University of Toronto, Canada

  • Professor II Christian Moltu, Høgskulen på Vestlandet

  • Førsteamanuensis Vibeke Moe, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Ingela Lundin Kvalem

Veiledere

  • Professor emeritus Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Dr. psychol Ingunn Rangul Askeland, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 8. apr. 2020 16:23 - Sist endret 25. feb. 2021 12:11