Disputas: Johanna Katarina Blomster Lyshol

Master i psykologi Johanna Katarina Blomster Lyshol vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: 

Moving Out-Groups Closer: Kama Muta Evoked During Intergroup Contact Forms Common In-Groups and Improves Intergroup Relations

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, pannelugg, smil.

Foto: UiO

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom. 

Tid: 09.00-12.00

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Understanding and resolving deep disagreements: What does social psychology have to offer?

Mer om avhandlingen

 

Sammendrag

Pressemelding

Avhandling  

Bedømmelseskomité

  • Professor Bernd Simon, Christian-Albrecht University of Kiel, Germany

  • Assistant professor Rita Guerra, School of Social Sciences and Humanities, Lisboa, Portugal

  • Professor Ole André Solbakken, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Ingela Lundin Kvalem

Veiledere

  • Professor Beate Seibt, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Lotte Thomsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Publisert 30. apr. 2020 12:56 - Sist endret 27. jan. 2021 14:17